W naszej szkole tradycyjnie, w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia 2018 r. odbyły się jasełka. Wzięli w nich udział przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uczniowie poszczególnych klas odgrywali swoje role i starali się przekonać zgromadzoną widownię co jest istotą Bożego Narodzenia. Przedstawienie wzbogaciły kolędy i pastorałki śpiewane przez uczniów naszej szkoły. Na zakończenie jasełek zabrał głos pan dyrektor, który podziękował występującym za udział i złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne  i noworoczne.

Pasowanie na czytelnika

       Dnia 5 grudnia 2018 r. biblioteka szkolna w Starym Mieście pozyskała dwunastu nowych czytelników. W świat książek wprowadzili ich starsi koledzy i koleżanki przedstawieniem pt. „W krainie wartości”. Pierwszoklasiści mieli okazję zwiedzić pomieszczenia, zapoznać się z prośbami książki, regulaminem oraz zbiorami przeznaczonymi dla ich wieku. Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie na czytelnika. Dotykając książką prawego ramienia każdego ucznia  bibliotekarka wypowiadała następujące słowa: „Pasuję Cię na czytelnika naszej biblioteki”.          
Była to też pierwsza lekcja przygotowująca młodych czytelników do samodzielnego wyboru i wypożyczania książek. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali dyplomy oraz zakładki do książek.

            6 grudnia, odbył się II etap – finałowy Powiatowego Konkursu Informatyczno – Programistycznego organizowanego przez nauczycieli przedmiotów informatycznych  Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Rywalizowało w nim 11 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych powiatu leżajskiego w tym aż dwóch uczniów z naszej szkoły. Uczeń klasy ósmej - Michał Pędziwiatr zdobył IV miejsce.

Gratulacje składa opiekun uczniów:  Roman Martula

         „Piosenki o mojej Polsce”  -  pod takim tytułem dnia 29.11.2018 r. odbył się SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. W konkursie wzięło udział 17 uczniów.

Komisja oceniała: dobór repertuaru, muzykalność, staranność i dokładność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

 W kategorii klas 0 „a, b, c”

I miejsce – Kamila Czerwień

II miejsce – Weronika Dudek

III miejsce – Ilona Wylaź.

 W kategorii II klas I-III

I miejsce – Karolina Pliszka

II miejsce – Amelia Mazurek

III miejsce -  Marcel Czerniecki.

Kategoria III klasy IV – VIII

I miejsce -  Karolina Bereska

II miejsce - Alicja Kalemba

III miejsce -  Izabela Rup.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez  Posła RP Jerzego Paula, Progres-Stal  w Starym Mieście, Wójta Gminy Leżajsk oraz Dyrektora Szkoły.

Uczniom - Gratulujemy, Sponsorom -  Dziękujemy.

    Dnia 22 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą.’’

Celem konkursu było: upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rozwijanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów poezją o tematyce patriotycznej, doskonalenie umiejętności recytatorskich, zachęcanie uczniów do występów przed publicznością.

Organizatorami konkursu byli autorzy innowacji W sercu Polaka-Polska : J.Gierlicka Żyrek, D.Czarniecka i L.Federkiewicz Bąk. W konkursie wzięło udział 46 uczniów.

Ocenie podlegały:

pamięciowe opanowanie utworu, interpretacja (tempo, intonacja, dykcja), wyraźne mówienie (słyszalność, rozumienie), ogólny wyraz artystyczny.

Jury w składzie:

dyrektor szkoły mgr J.Kuczek- przewodniczący

mgr Małgorzata Skica- członek

mgr Lucyna Federkiewicz Bąk – członek wyłoniło następujących zwycięzców:

W kategorii oddziałów przedszkolnych:

I miejsce- Damian Maciuła

II miejsce- Ewelina Pawłowska

III miejsce -Lena Tęcza

W kategorii klas I-III poziom uczestników był wyrównany i nie wyłoniono I miejsca

II miejsce- Sylwester Kurek, Szymon Maciuła

III miejsce- Adrian Nowak

W kategorii klas IV-VIII

I miejsce- Anna Kuchyt

II miejsce- Aleksandra Czerwień

III miejsce -Monika Majder

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez: posła na sejm RP Jerzego Paula, Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejko, firmę Progres Stal ze Starego Miasta oraz dyrektora szkoły.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie.

Życzymy pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy w przyszłości na dalszą współpracę i pomoc przy organizowaniu kolejnych konkursów.

        W dniu 15.11.2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Powiatowym Konkursie Informatyczno - Programistycznym i aż dwóch uczniów – Patryk Kłak oraz Michał Pędziwiatr  przeszło do II etapu – finałowego, który odbędzie się w ZST w Leżajsku  06.12.2018 r.

Gratulacje składa opiekun uczniów:  Roman Martula