Zespół Szkół w Starym Mieście jest miejscem, w którym odnajdzie się każdy, kto zawita w te progi. Dzień dzisiejszy tej szkoły łączy w sobie tradycje i nowoczesność. Zgodnie z duchem reformy oświatowej, gościnne podwoje tej szkoły otwarły się w 1994 roku na Szkołę Podstawową, a w roku szkolnym 1999/2000 na Gimnazjum. 

Znakiem naszego czasu w szkole są:
- dwie pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu, których zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   w ramach EFS


 

- multimedialne centrum informacji (którego zakup był również współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz dobrze wyposażoną bibliotekę,


- hala sportowa.

Uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoja wiedzę mogą uczęszczać na kółka m.in.: matematyczne, polonistyczne, plastyczne, ekologiczne oraz z robotyki.

W ramach uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego były i są realizowane różnorodne innowacje  np." W rytmie polki i walca", teatralna - "Możesz ty- mogę ja", turystyczna "Obieżyświat", "San- moja rzeka", „Czytam i rozumiem”. Uczniowie naszej szkoły maja do dyspozycji bogate zaplecze sportowe(boiska sportowe, siłownia, bieżnia). Oprócz bogatej bazy sportowej szkoła jest również bardzo dobrze wyposażona w różnego rodzaju sprzęt i przyrządy sportowe.

Ma to niebagatelny wpływ na liczne sukcesy sportowe, które odnoszą nasi uczniowie w dziedzinie piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego na szczeblu gminnym i powiatowym.


O dobrej pracy szkoły świadczy również wzrastający wynik sprawdzianu w klasie VI i egzaminu gimnazjalnego, a także sukcesy w konkursach: recytatorskich, tanecznych, plastycznych, informatycznych, teatralnych, wokalnych.

Te sukcesy to zasługa dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz rodziców, którzy czują silną więź ze szkołą i aktywnie uczestniczą w jej życiu.

Dewizą naszej szkoły jest codzienne wykonywanie pracy jak najlepiej potrafimy.