6 grudnia, odbył się II etap – finałowy Powiatowego Konkursu Informatyczno – Programistycznego organizowanego przez nauczycieli przedmiotów informatycznych  Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Rywalizowało w nim 11 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych powiatu leżajskiego w tym aż dwóch uczniów z naszej szkoły. Uczeń klasy ósmej - Michał Pędziwiatr zdobył IV miejsce.

Gratulacje składa opiekun uczniów:  Roman Martula

         „Piosenki o mojej Polsce”  -  pod takim tytułem dnia 29.11.2018 r. odbył się SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. W konkursie wzięło udział 17 uczniów.

Komisja oceniała: dobór repertuaru, muzykalność, staranność i dokładność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

 W kategorii klas 0 „a, b, c”

I miejsce – Kamila Czerwień

II miejsce – Weronika Dudek

III miejsce – Ilona Wylaź.

 W kategorii II klas I-III

I miejsce – Karolina Pliszka

II miejsce – Amelia Mazurek

III miejsce -  Marcel Czerniecki.

Kategoria III klasy IV – VIII

I miejsce -  Karolina Bereska

II miejsce - Alicja Kalemba

III miejsce -  Izabela Rup.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez  Posła RP Jerzego Paula, Progres-Stal  w Starym Mieście, Wójta Gminy Leżajsk oraz Dyrektora Szkoły.

Uczniom - Gratulujemy, Sponsorom -  Dziękujemy.

    Dnia 22 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą.’’

Celem konkursu było: upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rozwijanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów poezją o tematyce patriotycznej, doskonalenie umiejętności recytatorskich, zachęcanie uczniów do występów przed publicznością.

Organizatorami konkursu byli autorzy innowacji W sercu Polaka-Polska : J.Gierlicka Żyrek, D.Czarniecka i L.Federkiewicz Bąk. W konkursie wzięło udział 46 uczniów.

Ocenie podlegały:

pamięciowe opanowanie utworu, interpretacja (tempo, intonacja, dykcja), wyraźne mówienie (słyszalność, rozumienie), ogólny wyraz artystyczny.

Jury w składzie:

dyrektor szkoły mgr J.Kuczek- przewodniczący

mgr Małgorzata Skica- członek

mgr Lucyna Federkiewicz Bąk – członek wyłoniło następujących zwycięzców:

W kategorii oddziałów przedszkolnych:

I miejsce- Damian Maciuła

II miejsce- Ewelina Pawłowska

III miejsce -Lena Tęcza

W kategorii klas I-III poziom uczestników był wyrównany i nie wyłoniono I miejsca

II miejsce- Sylwester Kurek, Szymon Maciuła

III miejsce- Adrian Nowak

W kategorii klas IV-VIII

I miejsce- Anna Kuchyt

II miejsce- Aleksandra Czerwień

III miejsce -Monika Majder

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez: posła na sejm RP Jerzego Paula, Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejko, firmę Progres Stal ze Starego Miasta oraz dyrektora szkoły.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie.

Życzymy pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy w przyszłości na dalszą współpracę i pomoc przy organizowaniu kolejnych konkursów.

        W dniu 15.11.2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Powiatowym Konkursie Informatyczno - Programistycznym i aż dwóch uczniów – Patryk Kłak oraz Michał Pędziwiatr  przeszło do II etapu – finałowego, który odbędzie się w ZST w Leżajsku  06.12.2018 r.

Gratulacje składa opiekun uczniów:  Roman Martula

Droga Polaków do Niepodległości

W dniu 20 listopada 2018 r uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami udali się do Zamku w Łańcucie, aby wziąć udział w lekcjach patriotycznych poświęconych 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mimo 123 lat niewoli Polacy nigdy nie tracili nadziei na odzyskanie wolności, kultywowali polską kulturę, język i obyczaje. Uczniowie klasy czwartej wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych Pola i Poldek- mali patrioci. O tym jak ukształtował się strój narodowy i jego elementy mieli okazję dowiedzieć się piątoklasiści uczestnicząc w lekcji O polskim stroju. Klasa szósta podczas  lekcji obejrzała wystawę ukazującą walkę o niepodległość przez pryzmat twórczości okopowej: Historie artystów legionistów. Ta chwila warta jest zatrzymania- artyści w okopach.

Wyjazd do Łańcuta zorganizowany był w ramach realizowanej innowacji W sercu Polaka-Polska. Lekcje pokazały nam, czym jest miłość do Ojczyzny,  jak wielu Polaków zginęło za wolność naszego kraju. Jesteśmy dumni, że możemy żyć w wolnej Polsce.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lekcje patriotyzmu.

       W dniu 9.11.2018 roku w naszej szkole  odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Zgromadzonych gości przywitał dyrektor  mgr Jan Kuczek, który równocześnie wprowadził sztandar szkoły. Punktualnie o godz.11:11 wszyscy odśpiewaliśmy hymn Polski.Następnie  mieliśmy okazję obejrzeć montaż słowno- muzyczny przygotowany przez panie Jolantą Gierlicką Żyrek, Lucynę Federkiewicz Bąk oraz Danutę Czarniecką. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.Przypomniano słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, dla którego Ojczyzna była dobrem najważniejszym.  Uczniowie pięknie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia Polaków walczących o niepodległość. Na zakończenie części artystycznej wszyscy razem odśpiewaliśmy Rotę, jako symbol naszej wielkiej miłości dla Polski. 
     Kolejnym punktem obchodów 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości było  zasadzenie Dębu Niepodległości przez uczniów klasy pierwszej oraz uroczyste otwarcie placu zabaw przez członków stowarzyszenia, władz gminy, szkoły i przedszkolaków.
        Podsumowując ten uroczysty dzień uczniowie   wypuścili 100 balonów białych i czerwonych z życzeniami z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

      Dzień ten dla wielu z nas był kolejną lekcją patriotyzmu i historii zgodnie z realizowaną w naszej szkole innowacją ,,W sercu Polaka-Polska'' . Godny strój,  wysłuchanie apelu z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,  to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. 

 

W sercu Polaka- Polska, czyli kolejna lekcja patriotyzmu

         W dniu 6 listopada uczniowie klasy IV i VI  w ramach realizacji innowacji udali się do Muzeum Ziemi Leżajskiej na lekcje pt Marszałek Józef Piłsudski – twórca Niepodległej Polski.Głównym celem naszego wyjazdu byłokształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego. W pierwszej części lekcji  obejrzeliśmy fragment filmu dokumentalnego z 1937 roku pt Józef Piłsudski, podczas którego pan przewodnik opowiadał ciekawostki z życia Marszałka. Mieliśmy również okazję oglądnięcia zgromadzonych zbiorów muzealnych związanych z Piłsudskim i jego bliskimi współpracownikami. W drugiej części spotkania obejrzeliśmy Wystawę Historyczną Miasta i Regionu. To właśnie tutaj  zobaczyliśmy zdjęcia Marszałka , zrobione podczas jego pobytu w Leżajsku.

Z wycieczki do Muzeum  Ziemi Leżajskiej  wróciliśmy pełni refleksji i zadumy. Była to prawdziwa  lekcja historii, która pozostanie w naszej pamięci na długo.