Zespół Szkół w Starym Mieście jest placówką przyjazną dla ucznia. Bardzo staramy się, aby czuli się w niej bezpiecznie. Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie agresji i przemocy stawiane są na czołowym miejscu w pracy wychowawczej szkoły. Uczniom i rodzicom zapewniamy fachową i dyskretną opiekę pedagoga szkoły. Prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dobrze działa Rada Rodziców.
Dla naszych uczniów prowadzimy zajęcia promujące zdrowy tryb życia w ramach programów profilaktycznych: "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Elementarz siedmiu kroków", "Radosny uśmiech- radosna przyszłość", "Czyste powietrze wokół nas", "Trzymaj formę".
       Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi wszechstronny rozwój młodzieży: Teatrem Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, Muzeum Zamek w Łańcucie , Teatrem "Maska" w Rzeszowie, Muzeum w Leżajsku, Nadleśnictwem Leżajsk.
      Nasza szkoła oferuje uczniom różne formy aktywności pozwalające na ich rozwój zdolności i zainteresowań, m.in.:
- kluby sportowe- "Tempo" (gimnazjum), "Tempo" (szkoła podstawowa),
- jedyny w Gminie Leżajsk dziecięcy zespół ludowy "Tramelka",
- zespół tańca współczesnego.
       Uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoja wiedzę mogą uczęszczać na kółka m.in.: polonistyczne, plastyczne, ekologiczne oraz z robotyki.
Redagowana była wcześniej gazetka szkolna "Budopress"( gimnazjum), "Barabulec" (szkoła podstawowa).

Więcej