GODZINY  PRACY  PEDAGOGA SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1040-1225

800-1225

800-1125

 

 

800-1125

800 – 1125

1245 - 1330

 

Co zrobić jak w szkole nauczyciele traktują uczniów niesprawiedliwie?

 Niesprawiedliwe traktowanie uczniów przez nauczycieli to z perspektywy ucznia zjawisko w szkole obecne i nie nowe. Wśród młodzieży istnieje powszechna opinia, że z nauczycielami „nie można wygrać”. Równość wobec prawa szkolnego jest trudna do wyegzekwowania. Nawet najbardziej sprawiedliwi nauczyciele (a takich nie brakuje) mają subiektywne nastawienia wobec uczniów, co sprawia, że nieświadomie lepiej oceniają uczniów bardziej lubianych, czy zadają, bardziej podchwytliwe pytania tym uczniom, których z różnych względów nie darzą sympatią. Są też i to niestety nauczyciele, którzy z pełną świadomością dyskryminują uczniów, oceniając ich niesprawiedliwie, niezgodnie z posiadana wiedzą. W tym przypadku możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z „ prawdziwą niesprawiedliwością”. Co można z nią zrobić? Można zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, a także odwołać się do statutu szkoły, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły, a także prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli.

 Jak powinien wyglądać „ ten pierwszy raz”? Od czego trzeba zacząć?

 Spróbuję przekonać Cię, że z rozpoczęciem współżycia płciowego (często określanego jako inicjacja seksualna) warto zaczekać. Współżycie seksualne jest tą dziedziną życia, która może przynieść piękne przeżycia i dać poczucie szczęścia. Pierwsze doświadczenia w tym zakresie są szczególnie ważne, a to ze względu na istnienie „ pamięci seksualnej” i prawa pierwszych połączeń, które często wpływają na całe przyszłe życie człowieka. Dlatego też istotne jest to, aby te pierwsze doświadczenia były pozytywne. Akt seksualny powinien wyrażać miłość i budować więź między dwojgiem kochających się ludzi, ale aby spełniał tę funkcję potrzebne jest dojrzałe rozumienie miłości. W wieku kilkunastu lat najczęściej nie jest to jeszcze możliwe. Nie jest to zarzut, lecz jest to po prostu fakt. Człowiek dojrzewa i jego zdolność do przeżywania miłości dojrzewa. Potrzeba na to czasu. Wczesne podjecie aktywności seksualnej zaburza ten proces. Jest jeszcze jeden ważny warunek prawidłowej inicjacji: powinna się ona odbywać w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, które daje komfort psychiczny. Wniosek stąd, że najwłaściwszym miejscem dla rozpoczęcia współżycia jest małżeństwo. U postaw decyzji o małżeństwie leży zwykle miłość; współżycie w małżeństwie przyjmuje, więc swój prawdziwy wymiar - budowania więzi i wyrażania miłości. W małżeństwie nie ma także miejsca na lęk – poczucie bezpieczeństwa zapewnia, bowiem komfort psychiczny. Młodzi ludzie nie uświadamiają sobie konsekwencji wczesnej inicjacji, stąd też w tym miejscu pozwolę sobie na ich wyliczenie: niechciana ciąża, choroby przenoszone drogą płciową, zahamowania seksualne w dorosłym życiu małżeńskim, kryzys tożsamości, poczucie zagrożenia, depresje, wchodzenie w nieprawidłowe i nietrwale związki i inne. Gdy dopada mnie stres zdarza się, że mój cykl przedłuża się i staje się nieregularny. Potem wraca do normy, ale też nie zawsze okres zaczyna mi się w ten sam dzień. Czy to normalne? U młodych dziewcząt, ale również u dojrzałych kobiet zdarza się, że cykle bywają nieregularne. I nie jest to wcale symptom choroby. Należy to raczej uznać za cechę indywidualną. Samo występowanie nieregularności cyklu nie upoważnia, bowiem do stwierdzenia, że cykle są nieprawidłowe. Spostrzegłaś już, że Twój organizm tylko w wyjątkowych sytuacjach reaguje nieregularnością cyklów, tj. przy zmianie klimatu (podróże) i odczuwaniu stresu. U niektórych kobiet mają też wpływ choroby, intensywny wysiłek fizyczny lub psychiczny np. sprawdziany.

 Czym różni się miłość od zakochania?

 Zakochanie to jedno z tych uczuć, które zwykle są silne i przyjemne. Powoduje też wzruszenie objawiające się emocjami (serce bije mocno, na twarzy pojawiają się rumieńce, pocą się dłonie). Stan zakochania może przerodzić się w miłość, jeśli to uczucie jest pielęgnowane. Jednak bardzo często silne emocje zakochanych rozwiewają się. Temperatura uczuć spada, a coś, co wydawało się prawie pewne - legło w gruzach.

Co się więc stało? Kogo winić? Czego tu zabrakło? Zakochanie - i to warto sobie uświadomić - pojawia się spontanicznie bez żadnych starań. Może się nawet zdarzyć, że obiekt naszych uczuć nie jest świadomy, że do niego wzdychamy. Tu często pracuje wyobraźnia. To budowanie zamków na piasku. Dlatego nie dziwmy się, że mogą się zawalić. Budować trzeba razem - i to roztropnie. Jeśli budujemy więź wspólnie - jest szansa na trwałość. Aby miłość się rozwijała, potrzebne jest nastawienie wolitywne, czyli takie, które jest związane z wolą człowieka. Zakochani, którzy mówią sobie: "pragnę Twego prawdziwego dobra i chcę Cię kochać zawsze", mają przed sobą perspektywę szczęścia. Jeśli pragną umacniać i pogłębiać więź - to dobre rokowanie dla nich obojga. Nie zmarnują wówczas tego pierwszego etapu i zakochanie przerodzi się w miłość. Jest to sytuacja dla wielu wymarzona. Bywa jednak, że uczucie jak szybko się pojawia, tak też szybko odchodzi. Jeśli nie dojdzie do spełnienia, zostaje niepewność, ból i rozczarowanie. Nie warto jednak dramatyzować, bo można taki stan potraktować jako lekcję miłości. Cierpienie, którego doznaje się w końcowej fazie zakochania, pomoże zrozumieć, że więzi zbudowane na emocjach nie przyniosą prawdziwego szczęścia.

 Czy przyjaźń między chłopcem a dziewczyną jest możliwa?

Młodzi ludzie uważają, że tak. Bywa tak, że przyjaźń przeradza się w miłość, niemniej oczywiste jest to, że ci, którzy kochają chcą nadal być przyjaciółmi. Przyjaźń stanowi, bowiem podstawę miłości. Co zatem różni przyjaciół od zakochanych? W tym miejscu przytoczę pewne znane powiedzenie: Zakochani siedzą naprzeciwko i patrzą sobie w oczy. Przyjaciele zaś siedzą obok siebie i wpatrują się we wspólny cel, bo są zaabsorbowani tym, co ich interesuje. Miłość żąda wyłączności, stąd też zakochani to tylko dwie osoby. Przyjaciół może być więcej,bo przyjaźń nie zna zazdrości. Jeżeli nawet istnieje granica między przyjaźnią a miłością to trudno ją ustalić. Ale nie jest to chyba najistotniejsze.{mospagebreak}

 Czy seks jest dowodem miłości?

 Najczęściej to chłopcy żądają od dziewcząt „dowodu miłości”, czyli seksu. Żądanie „dowodów miłości” chyba najwyraźniej demaskuje intencje chłopca. Stanowi ono zakwestionowanie miłości. Warto w takich sytuacjach pamiętać o starym, dobrze znanym powiedzeniu: „Jeżeli kocha to poczeka”. Niestety często dziewczęta kierowane potrzebą stworzenia trwałego i bezpiecznego związku dają się zwieść „wielkim obietnicom”, ale z tobą może być inaczej. Pamiętaj seks z całą pewnością nie jest dowodem miłości, a jedynie wyrazem egoistycznych potrzeb twojego chłopaka.

 Dlaczego w naszej szkole są kamery? Czy będą zainstalowane w toaletach?

 W dzisiejszym świecie przemoc stała się zjawiskiem masowym. Spotykamy ją na ulicy, w środowisku, w którym się uczymy lub pracujemy, a także w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w domu rodzinnym. Przemoc znajduje szczególnie niebezpieczne odzwierciedlenie w społecznościach szkolnych. W szkole coraz częściej mamy do czynienia z uczniami agresywnymi, nadpobudliwymi, którzy nie potrafią podporządkować się dyscyplinie szkolnej. Stąd też, aby uczynić naszą szkołę bezpieczniejszą na korytarzach zostały zainstalowane kamery. Założeniem tego pomysłu jest ograniczenie zjawiska przemocy, a także wandalizmu w szkole. Nie sadzę by kamery miały być w przyszłości zainstalowane w toaletach, nie jest to przecież program typu „Big Brother”.

 Mam miesiączkę jak mam o tym powiedzieć rodzicom?

 Dojrzewanie to okres przejściowy, który oddziela dzieciństwo od wieku dorosłego mając za punkt centralny rozwój płciowy. W tym okresie w młodym człowieku zachodzą przemiany fizyczne, przemiany psychiczne oraz przemiany społeczne Przemiany fizyczne, czyli przeobrażenia ciała są najbardziej widoczne. U dziewcząt jednym z przejawów przemian fizycznych dokonujących się w organizmie jest miesiączka, nazywana także menstruacją. Pojawienie się pierwszej miesiączki to z pewnością wielkie przeżycie, które niesie ze sobą wiele pytań, obaw i wątpliwości. Stad też rozmowa na ten temat z rodzicami jest szczególnie ważna. Wiem, że taka rozmowa nie jest łatwą sprawą i nie mam gotowego scenariusza na przeprowadzenie takiej rozmowy. Mogę tylko udzielić ci kilku rad. Według wielu wychowawców i psychologów najbardziej odpowiednią osobą do rozmów o okresie dojrzewania dla córki jest matka a dla syna ojciec. Wynika to miedzy innymi z faktu, że odniesieniem dla identyfikacji seksualnej dla dziewczyny jest matka, natomiast dla chłopca ojciec. Co więcej rodzice są tymi osobami, które darzą nas miłością bezinteresowną, kochają nas za to, że po prostu jesteśmy. Na nich zawsze możemy liczyć. Tak, więc nie obawiaj się rozmowy z mamą, myślę, że ona chce uczestniczyć w twoim życiu i na miarę swych możliwości pomagać ci w trudnych dla ciebie chwilach.

 Czy można uprawiać seks w naszym wieku?

Rozpoczęcie współżycia seksualnego w wieku kilkunastu lat jest przedwczesne, ponieważ z całą pewnością nie jest ono wynikiem podjęcia dojrzałej decyzji i działania. Dlaczego? Otóż działanie ludzkie jest dojrzałe, kiedy człowiek:

-Po pierwsze potrafi zrobić to, co zamierzał (Warunek ten jest spełniony,bo każdy młody człowiek potrafi dokonać aktu seksualnego).

-Po drugie jest świadom konsekwencji swojego działania (Na ogół wszyscy wiedzą, że akt seksualny może zakończyć się poczęciem dziecka, jednak na ogół niewielu o tym pamięta przy podejmowaniu decyzji o współżyciu. Wiele osób,ale nie wszystkie wie o możliwości zarażenia się jakaś chorobą przenoszona droga płciową. Te konsekwencje to tylko konsekwencje biomedyczne, a przecież nie można też zapomnieć o konsekwencjach psychologicznych takich jak np. urazy psychiczne, zranienia emocjonalne. Młodzi ludzie nie posiadają w tym zakresie praktycznie żadnej wiedzy, stad też drugi warunek jest wiec przeważnie niespełniony).

-Po trzecie podejmuje odpowiedzialność za skutki swojego postępowania (Podjęcie pełnej odpowiedzialności za konsekwencje współżycia w wieku kilkunastu lat jest niemożliwe. Nastolatki nie są w stanie podjąć odpowiedzialnie ról rodzicielskich, jeśli dojdzie do poczęcia dziecka, nie są też ani psychicznie ani społecznie - warunki materialne do tego przygotowani. Nie są także przygotowani do wzięcia odpowiedzialności za los drugiej osoby, z którą się zwiążą. Dzieje się tak, dlatego gdyż nie są oni samodzielni i tak naprawdę sami jeszcze potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych. Tak, więc o spełnieniu trzeciego warunku nie może być mowy). Widzisz wiec, że najlepsze warunki do inicjacji seksualnej,jeżeli tak można powiedzieć istnieją w trwałym związku, a takim związkiem jest małżeństwo oparte na prawdziwej miłości.

 Co mam zrobić żeby dziewczyna mnie kochała?

 Co mam zrobić jak dziewczyna mnie nie chce?

Pytania te są pozornie inne, ale tak naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego. Stąd też moja odpowiedź będzie odnosić się do obu tych pytań. Miłość jest jednym z tych uczuć, którego nie można nakazać. Jeżeli dziewczyna nie zwraca na ciebie uwagi, to może nie warto zawracać sobie nią głowy. Na pewno, jeśli się dobrze rozejrzysz znajdziesz taką dziewczynę, której się podobasz, która docenia twoje zalety, a jednocześnie akceptuje twoje wady, mówiąc krótko, której podobasz się takim, jakim jesteś naprawdę. Miłość potrzebuje odwzajemnienia tak, więc zabieganie o względy osoby, która cię nie chce to moim zdaniem tylko strata czasu. Pomyśl o tym…

 Wykorzystano „Wędrując ku dorosłości” (red.) T. Król