W sercu Polaka- Polska, czyli kolejna lekcja patriotyzmu

         W dniu 6 listopada uczniowie klasy IV i VI  w ramach realizacji innowacji udali się do Muzeum Ziemi Leżajskiej na lekcje pt Marszałek Józef Piłsudski – twórca Niepodległej Polski.Głównym celem naszego wyjazdu byłokształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów poprzez upowszechnianie wiedzy o historii narodu i państwa polskiego. W pierwszej części lekcji  obejrzeliśmy fragment filmu dokumentalnego z 1937 roku pt Józef Piłsudski, podczas którego pan przewodnik opowiadał ciekawostki z życia Marszałka. Mieliśmy również okazję oglądnięcia zgromadzonych zbiorów muzealnych związanych z Piłsudskim i jego bliskimi współpracownikami. W drugiej części spotkania obejrzeliśmy Wystawę Historyczną Miasta i Regionu. To właśnie tutaj  zobaczyliśmy zdjęcia Marszałka , zrobione podczas jego pobytu w Leżajsku.

Z wycieczki do Muzeum  Ziemi Leżajskiej  wróciliśmy pełni refleksji i zadumy. Była to prawdziwa  lekcja historii, która pozostanie w naszej pamięci na długo.

 

 

            Jedną z najpiękniejszych uroczystości odbywających się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście, było przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej najmłodszych kolegów. 25 października 2018r. to był wyjątkowy dzień, w którym oprócz rodziców, nauczycieli, pana dyrektora, wicedyrektora zaproszony został specjalny gość – Dobra Wróżka. Dzieci z kl. IV pod kierunkiem pani Czesławy Kostek przygotowały przedstawienie „W Krainie Wiedzy” dla swoich najmłodszych kolegów i koleżanek. Zgodnie z tradycją pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenki, tańczyli, odpowiadali na szereg pytań. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Po ślubowaniu każdy  z nich dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia przez Pana dyrektora Jana Kuczka, dokonanego specjalnym ołówkiem. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone, świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz w uczniowskich biretach. Po pasowaniu  otrzymali upominki z okazji ślubowania: pamiątkowe dyplomy ,odblaski, a od rodziców kuferki i ołówki. W imieniu wszystkich pasowanych dzieci przedstawiciele podziękowali dyrekcji,wychowawczyni a także rodzicom. Następnie dyrektor Jan Kuczek skierował gorące słowa do najmłodszych, ich rodziców i nauczycieli. Na zakończenie wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia . Uczniowie kl.I  w radosnym nastroju z wychowawczynią oraz rodzicami udali się do sali na słodki poczęstunek. Ten dzień długo zostanie pierwszakom w pamięci.

       Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

 

Dnia 24 października 2018 roku w ramach Innowacji „W sercu Polaka – Polska” odbyła się jednodniowa wycieczka do Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Udział w niej wzięło 50 uczniów z klasy VII, VIII oraz III gimnazjum wraz z opiekunami.

Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta na Majdanku. Celem wyjazdu było zapoznanie wychowanków z miejscem pamięci narodowej.

Majdanek to niemiecki obóz koncentracyjny i ośrodek masowej zagłady Żydów funkcjonujący w latach II wojny światowej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy u stóp Pomnika- Bramy. Wszyscy z zapartym tchem słuchali pani przewodniczki, która opowiedziała nam poruszającą historię związaną z tym miejscem. Pokazała nam komory gazowe, w których stosowane były granulki cyklonu B, łaźnie. Następnie przeszliśmy do muzeum, w którym znajdowały się przedmioty odnalezione na terenie obozu. Były to rzeczy zarówno dorosłych, jak również dzieci. Dowiedzieliśmy się również, że na Majdanku zginęło osiemdziesiąt tysięcy osób, a ich śmierć była spowodowana złymi warunkami życia, chorobami, traktowaniem, wygłodzeniem lub wychłodzeniem organizmu. Potem przeszliśmy do krematorium, w którym znajdowały się piece. Było to miejsce, gdzie przeprowadzano pośmiertne spalenie. Zwiedzanie zakończyliśmy przy Mauzoleum, zawierającym prochy ofiar Majdanka. Pobyt w tym miejscu każdego poruszył. Odjechaliśmy z wieloma informacjami i faktami skłaniającymi do refleksji. Refleksji nad człowiekiem i do czego jest on zdolny.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na obiad w McDonald’s. Do Starego Miasta wróciliśmy w godzinach popołudniowych.

 

          W lipcu 2018r. Gmina  Leżajsk złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20120  Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje  społeczeństwa . Wniosek został  rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu pozyskano środki finansowe na szkolenia i zakup sprzętu komputerowego na kwotę 107 975,00 . W imieniu gminy jednostką odpowiedzianą za realizację projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Giedlarowej.  Jak wspomniano wyżej, głównym celem projektu jest podniesienie  kompetencji cyfrowych uczestników. Weźmie w nim udział 200 osób podzielonych na  20 grup. Każda z nich zostanie przeszkolona w ramach dwóch scenariuszy w wymiarze 12 godzin na każdy z nich : „Kultura w sieci”  i „Działam w mediach  społecznościowych” . Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od listopada 2018r. dostycznia 2019r. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zdobycia wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

    Projekt adresowany jest do osób w różnym wieku. Mogą w nim uczestniczyć osoby czynne zawodowo, ale również emeryci zainteresowani nauką i podnoszeniem swoich umiejętności. Realizacja projektu jest również szansą dla nauczycieli pracujących w Gminie Leżajsk na podniesie i doskonalenie   kompetencji kluczowych  swoich oraz uczniów. To jednocześnie jeden z kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczony do realizacji  w szkołach w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego. Natomiast dla uczestników nie związanych z oświatą szkolenia będą szansą na zdobycie umiejętności związanych z obsługą komputera, działań w mediach społecznościowych, umiejętności wykorzystywania aplikacji e-puap w życiu codziennym, ale również pretekstem do spotkań i atrakcyjnego spędzania wolnego  czasu.

W imieniu osób koordynujących projekt życzymy owocnych szkoleń, zapewniając jednocześnie wykwalifikowaną i miłą kadrę szkoleniową oraz atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Harmonogram planowanych szkoleń

Biuro mikroprojektu: Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej, Giedlarowa 320, 37-300 Leżajsk, Tel. 17/2425166, 577 667 662