Organizator:  biblioteka szkolna oraz wychowawcy kl. 0 - III

Cele konkursu:

– Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
– Rozwijanie zainteresowań dzieci literaturą związaną z postacią Misia.
– Kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi.
– Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.
– Popularyzacja Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 0 - III.
 2. Warunkiem udziału jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej formatu A4 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki  ).
 3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która powinna zawierać:
  – imię Misia i tytuł literacki z którego pochodzi bohater,
  – imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
  Metryczkę należy umieścić na odwrocie pracy.
 4. Kryteria:

– samodzielność wykonania pracy,
– oryginalność i pomysłowość,
– staranność wykonania,
– zgodność pracy z tematem,
– technika wykonania.

 1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia
  25.11. 2021 r.
 2. Oceny dokonają członkowie komisji konkursowej.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i oceny celujące.