Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście
z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Oddziale
przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej...ZarzNr4

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodzica...ZalNr1

Załącznik nr 2...ZalNr2

Załącznik nr 3...ZalNr3

Procedura bezpieczeństwa w Gminie Leżajsk...Procedura