„Piosenki o mojej Polsce”  -  pod takim tytułem dnia 29.11.2018 r. odbył się SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. W konkursie wzięło udział 17 uczniów.

Komisja oceniała: dobór repertuaru, muzykalność, staranność i dokładność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

 W kategorii klas 0 „a, b, c”

I miejsce – Kamila Czerwień

II miejsce – Weronika Dudek

III miejsce – Ilona Wylaź.

 W kategorii II klas I-III

I miejsce – Karolina Pliszka

II miejsce – Amelia Mazurek

III miejsce -  Marcel Czerniecki.

Kategoria III klasy IV – VIII

I miejsce -  Karolina Bereska

II miejsce - Alicja Kalemba

III miejsce -  Izabela Rup.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez  Posła RP Jerzego Paula, Progres-Stal  w Starym Mieście, Wójta Gminy Leżajsk oraz Dyrektora Szkoły.

Uczniom - Gratulujemy, Sponsorom -  Dziękujemy.