Dnia 22 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą.’’

Celem konkursu było: upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rozwijanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów poezją o tematyce patriotycznej, doskonalenie umiejętności recytatorskich, zachęcanie uczniów do występów przed publicznością.

Organizatorami konkursu byli autorzy innowacji W sercu Polaka-Polska : J.Gierlicka Żyrek, D.Czarniecka i L.Federkiewicz Bąk. W konkursie wzięło udział 46 uczniów.

Ocenie podlegały:

pamięciowe opanowanie utworu, interpretacja (tempo, intonacja, dykcja), wyraźne mówienie (słyszalność, rozumienie), ogólny wyraz artystyczny.

Jury w składzie:

dyrektor szkoły mgr J.Kuczek- przewodniczący

mgr Małgorzata Skica- członek

mgr Lucyna Federkiewicz Bąk – członek wyłoniło następujących zwycięzców:

W kategorii oddziałów przedszkolnych:

I miejsce- Damian Maciuła

II miejsce- Ewelina Pawłowska

III miejsce -Lena Tęcza

W kategorii klas I-III poziom uczestników był wyrównany i nie wyłoniono I miejsca

II miejsce- Sylwester Kurek, Szymon Maciuła

III miejsce- Adrian Nowak

W kategorii klas IV-VIII

I miejsce- Anna Kuchyt

II miejsce- Aleksandra Czerwień

III miejsce -Monika Majder

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez: posła na sejm RP Jerzego Paula, Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejko, firmę Progres Stal ze Starego Miasta oraz dyrektora szkoły.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie.

Życzymy pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy w przyszłości na dalszą współpracę i pomoc przy organizowaniu kolejnych konkursów.