Zarządzenie nr 3/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W STARYM MIEŚCIE z dnia 06 maja 2021r.

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzenia instrukcji zarządzania zdarzeniami, mającymi negatywny wpływ na cyberbezpieczeństwo (tzw. incydentami)
                                                                                                                        Czytaj całość...