Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30.

Czytaj więcej ...