Dnia 26 września 2022r. odbyło się w naszej szkole spotkanie biskupa diecezji przemyskiej Stanisława Jamrozka. O godz. 8.00 przybył do szkoły ks. biskup wraz z ks. dziekanem oraz proboszczem na uroczystą akademię poświęconą bł. prymasowi Wyszyńskiemu. Przedszkolaki powitały biskupa wierszami, a uczniowie klas I -VIII przedstawiły montaż słowno - muzyczny o patronie szkoły, kardynale Wyszyńskim. Podczas akademii został wniesiony sztandar przedstawiający prymasa tysiąclecia. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni 'Barka",  przemówieniem pana dyrektora i ks. biskupa.

Zdjęcia wykonał: Mikołaj Baj, uczeń kl. VIIIa